Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Програмна схема

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове

Аудиторни лекционни курсове (кредитни) - дистанционни