MBAM739 Проект по Бизнес право

Анотация:

Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Росен Ташев  д-р
 Росица Цанкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: