ALHM321 Практикум по "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - немски)

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса: