ALHM319 Практикум по "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - френски)

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса: