ALHM452 Въведение в правото на Европейския съюз

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Даниела Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: