GEOM403D Семинар: Природа, култура, туризъм

Анотация:

Целта на курса е студентите да дискутират върху връзката:природа – култура – туризъм, като я представят чрез примери. Например, природа – архитектура – туризъм, природа – кулинария – туризъм, природа – изкуство – туризъм, природа – занаяти – туризъм и др.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: нови знания за връзката: природа-култура-туризъм, осъзнаване на необходимостта от опазване на природното и културно наследство като ресурс за развитие на туризма
Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване по зададената тема
  2. Подготовка на резултатите от проучването
  3. Представяне и дискусия на резултатите

Литература по темите:

Помощни материали в Мудъл.

Електронен учебник „Природа и култура“, Маразов, Гюров

Средства за оценяване:

Писмена работа, дискусия