GEOM370D Практика: Теренно изследване на туристически обект

Анотация:

Въпреки широката реклама на културния туризъм, в България все още липсват сериозни изследвания и архиви на информация, свързани с неговите проблеми. Това предопределя сравнително ниска ефективност на реализирането проекти в бранша. Чрез конкретни дейности: организиране на публични анкети; анализ на пазарните условия; оценка на потенциала на обектите; маркетинг на целевите групи; проследяване на резултатите от дейностите може да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията в областта на културния туризъм. Студентските разработки иат не само образователен аспект, но могат да послужат и за подготвянето и реализацията на конкретни проекти.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще имат възможност да усвоят на практика различни методи за събиране на информация за различни страни от дейностите в областта на културния туризъм и нейния анализ. Това ще им позволи да изготвят по-ефективни и качествени проекти за неговото развитие.
Предварителни изисквания:
Завършена бакалавърска степен. Владеене на компютърни умения и на чужди езици е сериозен плюс.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Консултиране по практиката – инструктаж, консултации по предварителното проучване на обекта за посещение и др.
  2. Предварително проучване по литературни данни на обекта на посещение
  3. Теренна практика с включено по възможност посещение на специализирана администрация на съответния обект с цел запознаване с начините за опазване и управление.
  4. Дискусия върху литературните данни и практическите теренни наблюдения

Литература по темите:

Помощни материали в Мудъл.

Материали,предоставени по време на посещението.

Средства за оценяване:

Защита на проекти.