MBAM647D Проект: Икономика на туристическото предприятие

Анотация:

Да се задълбочат практическите знания на студентите чрез проучване на дейността на туристическите предприятия, анализ на конкретни проблеми с лични изводи и препоръки.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Какви са основните закономерности, предизвикателства и актуални икономически проблеми пред туристическите предприятия, туризма като бранш и основните конкуренти на българските туристически предприемачи.

2) могат: Самостоятелно да анализират, оценяват, сравняват алтернативите пред туристическото предприятие. Могат да участват в аргументирани дискусии и самостоятелно да решават казусни проблеми.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

1.Икономика на фирмата, София,Век 22

2.Лари Боседу, Рам Чоран:Изпълнението:новата теория на управлението и организацията, изд.Класика и стил, 2006г

3.Джереми Курди, Бизнес стратегии

4.The Economist, Класика и стил, 2005

5.Как да вземеме по-умни решения,Икономика и стил, 2009

6.Йордан Коев, Основи на предприемачеството, В.Стено,2002

7.Надежда Николова, Основи на финансите,Ciella 2009

Допълнителна

Сп.Туристически пазар

Сп.Tourist Economics

Сп.Икономическа мисъл

Трудове на НБУ, УНСС,БСУ

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%