SMMB029D Семинар: Управлението в организацията

Анотация:

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: