SMMB015D Финансови рамки

Анотация:

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
ас. Лазар Базлянков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: