Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Програмна схема

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Надграждащ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове