Управление на луксозното хотелиерство

Програмна схема

Управление на луксозното хотелиерство

Надграждащ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове