BCRM009 Проект "Анализ на чужд пазар чрез интернет"

Анотация:

Целта на курса е усвояване на знания и умения за анализа на чужд пазар чрез Интернет като цяло в теоретичен и практико-приложен аспект.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методологията на осъществяване на маркетингови анализи:вътрешни и външни

• методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

• проектиране на маркетингова организационна структура

• основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

2) могат:

• да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на различни организации.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изготвяне на курсова работа

Литература по темите:

Котлър, Ф. Маркетинг 5.0: За технологиите и хората, Locus