BCRM002 Бизнес комуникации на руски език

Анотация:

• Студентите да познават в основни линии характерните особености на деловото общуване, свободно да използват руската терминологична лексика и да умеят да презентират своя бизнес в Русия.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите ще: употребяват свободно руската терминологична лексика и ще могат да презентират своята фирма на руския пазар.

2) могат:

• Да се ориентират свободно в рускоговоряща бизнес среда

• да могат да ползват специализирана литература на руски език

• да комуникират на и от руски език на съответното ниво


Предварителни изисквания:
• Необходими за съответното ниво

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Татяна Ненкова. Практическа граматика на руския език. Велес.

• М.Зозикова, М.Кузова, Р.Чобанова. Учебник по лексика на руския език.УИ Пловдив.

• Лесневский В., Ненкова Т., Лукач Е. Контакт - 4. Русский язык. Учебник и учебная тетрадь. Издание - любое. /Издателство "Лодос" София/

• Димитрова С. Кратка руска граматика. Изд-во "Наука и изкуство". София, 2004.

• Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. СПб.,"Златоуст", 2003.

• Руски език. – самоучител в диалози. Анна Липовска, Елка Цочева, Лиана Гочева

• Речници: тълковни и двуезични

Средства за оценяване:

100 % - текущо оценяване / 50 % - тест, 50 % - презентация/.