BCRM415 Превод на специализиран текст

Анотация:

Курсът е във вид на самостоятелна работа на студентите, изградена по следния начин:

- теоретични аспекти на проблема - 2 часа;

- семинар - 2 часа;

- самостоятелна извънаудиторна работа (превод на зададен текст и подготовка на преводния продукт);

- изграждане на собствена терминологична банка.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- как да се възползват от помощни материали при превод;

- как да си редактират собствения превод и да го представят в завършен вид.

2) могат:

- превеждат от руски/английски специализирани текстове;

- ползват справочна литература и речници;

- редактират преводен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- добро владеене на руски/английски език ;

- висока грамотност на български език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Превод на технически текст
  2. Превод на икономически текст
  3. Превод на публицистичен текст

Литература по темите:

D. Chamberlin & G. White (1978). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press

Средства за оценяване:

Аспекти при формирането на оценката:

- самостоятелно подготвени писмени преводи в предварително посочен обем;

- участие в обсъждането на преводите по време на семинара;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;