ALHM329 Практикум по "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-руски)"

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Радостина Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса: