ALHM327 Практикум по "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-френски)"

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса: