SQBM002D Самопознание и управление на личностното развитие

Анотация:

Чрез активни методи на обучение и, преди всичко, на обучение чрез действие, се търси формиране на личността на студента и придобиване на необходимите за ефективните мениджъри навици. В основата на това развитие е задълбоченото себепознаване и саморефлексия. За осъществяването им се използват два алтернативни подхода – единият -основан на възприетата в САЩ и Европа школа за личностно развитие (Стивън Кови), а другият – основан на далекоизточните философии и техники за личностно вглъбяване и развитие. Съчетаването им дава възможност за по-ефективно постигане на поставените цели за формиране на навици и ценностна система, подходящи за спецификата на организационното съвършенство като управленска парадигма. Усвояването на такава схема и техники за личностно развитие гарантира непрекъснато развитие и след приключване на програмата.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да се активизират процесите на опознаване на себе си и на другите.

• Да се изградят и развият способности за формиране на собствена визия

• Да се развият умения за самодиагностика, ефективно учене, критична рефлексия и планиране на развитието.

2) могат:

• Да се изградят умения за рефлексия и саморефлексия

• Да се създадат и тренират умения за управление на времето и стреса и поддържане на баланс между работа, семейство, учене, почивка.

• Да се изградят умения за управление на взаимоотношенията


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания за този курс.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Мотивация и въведение в системното личностно развитие. Целеполагане
  2. Индивидуалната промяна; Модели за осъществяване на индивидуалната промяна
  3. Проактивност Себеразбиране и самоуправление
  4. Отговорност и инициативност, кръг на влияние Ценностна система и целеполагане;
  5. Управление на времето – техники за планиране и избор на приоритети
  6. Управление на стреса на работното място
  7. Разбиране на другия, ефективна комуникация
  8. Мисловни модели – формиране и използване Управление на взаимоотношенията
  9. Изграждане на доверие и поддържане на отношение Работа в екип
  10. Лидерство. Модели на лидерство.

Литература по темите:

Основна

• Седемте навика на високо ефективните хора, Стивън Кови, 1999, Кибеа

• Осмият навик, Стивън Кови, 2012, Кибеа

Допълнителна

• Общуване без агресия. Метод на ненасилствена комуникация, Маршъл Розенберг, Кръгозор, 2007

• Емоционална интелигентност, Даниел Голман

• Четирите споразумения, Дон Мигел Руис, Шамбала, 2006

• Подсъзнанието може всичко, Дж. Кехоу, Феникс дизайн, 2005

• Най-великият търговец на света, Ог Мандино, Кибеа, 2001

• Тибетска книга за живота и смъртта, Согиал Ринпоче, Абагар холдинг, 1993

Средства за оценяване:

Практическо задание, изпит.