Езикова и речева патология (на английски език)

Програмна схема

Езикова и речева патология (на английски език)

Подготвителен модул

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове