PHOB216 Фотографски практики - II част

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с практическата страна при творчески и професионални снимки:

• Измерване на експозицията.

• Снимки с един източник на светлина.

• Снимане на стъкло, метал, дърво, плат.

• Снимки с два източника на светлина.

• Изграждане на триизмерност на образа, чрез структуриране на светлосенките и избор на снимачна точка.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Коцев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Знаят каква е конструкцията на фотокамерите, видовете фотоматериали и определянето на експозицията.Те научават основните правила за изграждане на фото композицията, подчертаване на сюжетно важните елементи и контролиране на дълбочината на рязкоизобразяваното пространство

2) могат:

• Да се справят с основни фотографски задачи и владеят основните правила за използване на наличнoто естествено и изкуствено осветление.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Използване на светлината. Според характера на светлосенчестият рисунък. Работа със светлинни източници. Създаване на различни светлосенчести преходи. Как разтоянието и големината на източника влияят на характера на светлината.
 2. Използване на светлината. Според посоката на свелинния източник спрямо обекта и оптичната ос на фотокамерата.
 3. Използване на светлината. Според функциите, които може да изпълнява светлинният източник.
 4. Основни упражнения с един източник на светлина.
 5. Отражение на свелината. Снимане на предмети с дифузно и директно отражение
 6. Отражение на свелината. Създававане на „Family of angles“.
 7. Снимане на стъкло, метал и дърво.
 8. Създаване на тоналналено и светлосенчесто изображение. Работа с два източника на светлина
 9. Работа със светломер. Измерване на конраста на свелината. Създаване на различни свелинни съотношения в светлосенчестия рисунък.
 10. Контраст на свелината. Работа със светломер. Измерване на конраста на свелината. Създаване на различни свелинни съотношения в светлосенчестия рисунък.
 11. Изграждане на триизмерност на образа чрез структуриране на светлосенките и избор на снимачна точка.
 12. Изграждане на триизмерност на образа, чрез структуриране на светлосенките и избор на снимачна точка.
 13. Измерване на експозицията при смесени източници на светлина
 14. Балансиране на цветната температура при работа със смесени източници на светлина.
 15. Светлината в различните жанрове на фотографията (Обобщение).

Литература по темите:

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

15. Commercial photography handbook, Kirk Tuck, 2010, Amherst Media. Inc.

16. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

17. Special Effects Photography- David Daye

18. Lighting photo workshop, Chris Bucher, Wiley Publishing Inc., 2007

19. Master Lighting Guide, Christopher Grey, Amherst Media, Inc. 2004

20. Light – Science & magic, Fil Hunter and Paul Fuqua, Focal Press, 1997-2007