VIPB066 Пластичната анатомия в рисунката

Анотация:

• Курсът е 30 часов, едносеместриален и е ориентиран към всички, които имат интереси в областта на изобразителното изкуство и желаят да усъвършенстват уменията си в рисуването на човешката глава и фигура.

• Курсът цели да запознае студентите с пластичната анатомия като основа на фигуративното изкуство.

• Придобиване на базови познания в материята и способност за аналитично и конструктивно рисуване на човешката глава и фигура.

• Запознаване с основните положения при анализ на фигуративната рисунка в различните и аспекти.

• Поставянето на специфични задачи има за цел, както овладяване основните проблеми на пластичната анатомия, така и развиване на композиционен усет и естетически вкус.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  
преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия в пластчината анатомия

• Познават пропорциите на човешката глава и фигура

• Основните кости и мускулни групи и изобразяването им в рисуването с различни материали

2) могат:

• Да създават скици и рисунки с правилни анатомични пропорции

• Да използват пластични изразни средства за постигане на убедителни фигуративни рисунки


Предварителни изисквания:
• Да имат интерес към фигуралното изкуство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

• АМБРУШ Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997.

• БАМЕС, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• БОЖКОВ, Атанас. Българско изобразително изкуство. – София: Септември, 1988

• ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв

• ДОБРЕВ, Боян. Принципи на визуалната композиция. - [София]: Булгед, 2013. - 121 с.: с ил.

• КИРЧЕВ, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985

• КЛАРК, Кенет. Голото тяло. – София: Бълг. худож., 1983

• СТАНЕВ,Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• ЧОКАНОВ, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• ЧУХОВСКИ, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

• Допълнителна литература:

• .Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов, Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• .Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Gage, J., Masters of Colour: Derain to Kandinsky. – London:Thame & Hudson Ltd., 2002

• Gombrich, E., The Story of Art. – London: Phaidon Press , 1972

• Gottfried, F., Gustav Klim. - Cologne: Taschen, 1991

• Greenberg, C., Art and Culture: Critical Essays - Boston : Beacon Press, 1961

• Honnef, K., Contemporary Art. – Cologne: Taschen, 1988

• Itten, J., The Elements of Color.- New York: Van Nostrand Reinhold , 1970

• Itten, J., Hagen, E., The Art of Color. - London: John Wiley & Sons, 1974

• Janson, H., History of Art. - New York: Harry N. Abrams, 1986

• Mayer, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

• Overy, P., Kandinsky: The Language of the Eye, New York : Praeger , 1969

• Padgham, C., Saunders, J., The Perception of Light and Color, - G. Bell & Sons Ltd., 1975

• Stephenson, J. The materials and techniques of painting.

• Ulrich, B., Max Ernst, Cologne: Taschen, 1988

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20 %

ПРИСЪСТВИЕ И УЧАСТИЕ 60 %

КОНФЕРАНС 20 %