BAEB012D Статистика

Анотация:

Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Красимир Калинов  д-р
проф. Димитър Дамгалиев  д-р
проф. Жозеф Теллалян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: