EHDM027 Проект: Експозиционен дизайн на рекламни и

Анотация:

Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

 Ралица Кацова  д-р
доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: