EHDM018 Художествено осветление на експозиционни пространства

Анотация:

Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

 Боорис Тошев  
доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: