MUSM079 Практика: Реална ситуация II част

Анотация:

Курсът въвежда студентите в спецификата на работа в звукозаписно студио. Предназначен е за тонрежисьори. Провежда се изцяло в звукозаписно студио и е свързан с реализацията на няколко завършени продукции в рамките на семестъра.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  
 Кирил Янев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти:

1. Знаят: как се свързва и оживява звукозаписно студио, как се работи в цифрова среда със звук, как се разполагат микрофони и записват различни видове инструменти

2. Могат: да работят самостоятелна продукция в звукозаписно студио, както и да смесват в DAW привнесени от друго студио мултитракови записи.
Предварителни изисквания:
познаване на една или няколко DAW, завършени курсове по звукотехника 1 и 2 част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Recording Engineer's Handbook - Bobby Owsinsky

Средства за оценяване:

Практическа задача

Събеседване