MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част

Анотация:

• Курс MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част е предназначен за студенти от Магистърска програма "Музикознание" и насочва интереса на студентите към познания от различни области в музикалното изкуство като творчество и интерпретация, музикална теория. Курсът представя обширна информация за развитието на съвременната музика и нейните творчески, изпълнителски и слушателски рефлексии и различни типове творчески стратегии.

• Целта на обучението е, въз основа на богат илюстративен визуален и звуков материал, чрез атрактивни подходи, да се осветляват различни теми, които не повтарят, а допълват знанията, заложени в процеса на обучението.

• Курсът цели да провокира интереса и да насочи студентите и към активно разбиране на музиката и изкуството като цяло.

• Курсът изисква активност от страна на студентите и участие в концертния живот и дискусиите в организираните редовни семинари на департамент „Музика” – „Музикални субхоризонти”, постоянни семинари на гостуващи водещи имена в музикалното изкуство и др.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
 Наталия Афеян  д-р
проф. Марио Хосен  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• епохи и особености в историческото развитие на изпълнителското музикално изкуство в контекста на общокултурното развитие

• основни стилови и жанрови направления, автори, основни творби

• анализ на музикални творби, осъществен при слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музикалното изкуство

• да формулират основните стилови и жанрови направления и техните исторически и социално обществени и културни контексти

• да познават композитори и интерпретатори, основни заглавия в музикалната литература

• да формулират професионално насочени специфики в конкретни области на музикалното изкуство

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени професионално-аналитични навици


Предварителни изисквания:

• Материали в Moodle

• Конкретно във връзка с всяка темаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Семинари на гостуващи в НБУ преподаватели върху теми разглеждащи основни стилови и жанрови направления от съвременната музикална епоха.
  2. Семинари на преподаватели от НБУ върху теми от развитие на съвременното музикално творчество и музикално-изпълнителското изкуство в контекста на общокултурното развитие.
  3. Практически анализ на музикални творби и разглеждане на образци на нотни текстове със съвременна нотация.

Литература по темите:

• Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200. ISSN 0204-823X

• Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70. ISSN 0204-823X

• Холопов, Ю. Н.. Гармония. теоретический курс. Санкт- Петербург Москва Краснодар 2003.

• Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: Една гирлянда към безкрайността, С. Изток-Запад, 2011, 1104 стр.

• Aldwell, Edward, Schachter, Carl, Cadwallader, Allen. Harmony and Voice Leading. Schirmer, 2010, 736 p.

• Fux, Johann Joseph; Mann, Alfred; Edmunds, John The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. New York: W.W. Norton & Co. 1965, 160 p.

• Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

• Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

• Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

• Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

• Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

• Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

• Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

• Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Семинар

Анализ

Финално оценяване:

Презентация

Събеседване