MBAM715 Проект по Финансиране на межд. търговия

Анотация:

В курса се анализат основните процеси по финасиране и плащане в международната търговия. Целта е студентите да подговят казус по зададена тема в предметната област на курса.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
доц. Ирена Николова  д-р
 Любомир Каримански  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

знаят:

• как да систематизират и коректно да представят информацията, отнасяща се до финансирането в международната търговия;

• да анализират икономическите процеси, които са част от международната търговия.

могат:

• да прилагат получените знания при вземането на решения;

• да изготвят анализи за финансирането и плащанията в международната търговия.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Форми на финансиране в търговията
  2. Плащания в международната търговия
  3. Проучване на литературата по избраната тема
  4. Подготвяне на казуса
  5. Подготвяне на презентацията

Литература по темите:

Мейсън, А., Б. Хой (2001). Финансиране на международната търговия, МБИ, София

Николова, И. (2015). Финансиране на международната търговия, Издателство на Нов български университет.

Попов, Д. (1999). Финансиране и плащане в търговията, Сиела.

Стефанова, П. (2000). Банки - вътрешни и международни плащания, Тракия-М.

Стоименов, М. и В. Тодорова (2018). Финанси на международната търговия, Тракия-М.

Venedikian H., Warfield G. (1996). Global Trade Financing, IBI.