MBAM521 Финансиране на международната търговия

Анотация:

Курсът има за цел:

- да запознае студентите с финансовите инструменти и механизми, използвани в международната търговия.

- да запознае студентите с основните типове форми на плащане, както и с банковите гаранции и обезпечения, и с възможностите им за ползване на финансиране на външнотърговската сделка.

- да изясни типовете кредитиране на отделните сделки в международната търговия и механизмите на тяхното финансиране.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Светослав Масларов  д-р
доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са характеристиките на финансовите инструменти в международната търговия и възможностите за използването им в сделката;

• какви са възможностите и ограниченията на формите на плащане и на типовете кредитиране в международната търговска сделка.

2) могат:

• да анализират и да подготвят първичните финансови документи на външнотърговска сделка в сравнително опростен вариант;

• работят по международна търговска сделка, отчитайки финансовите рискове, и да предприемат икономически разумни мерки за тяхното управление;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- за основните характеристики на международната търговската сделка.

- базисни представи за теория на парите и структура на финансовата система.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Документи при международната търговска сделка
  2. Инкотермс 2020
  3. Форми на плащане - авансов превод и открита сметка
  4. Форми на плащане - документарен акредитив и документарно инкасо
  5. Менителница и запис на заповед
  6. Банкови гаранции и експортно застраховане
  7. Кредитиране в международната търговия - банков и търговски кредит
  8. Факторинг и видове факторинг
  9. Форфетиране
  10. Текущо оценяване

Литература по темите:

Мейсън, А., Б. Хой (2001). Финансиране на международната търговия, МБИ, София

Николова, И. (2015). Финансиране на международната търговия, Издателство на Нов български университет.

Попов, Д. (1999). Финансиране и плащане в търговията, Сиела.

Стефанова, П. (2000). Банки - вътрешни и международни плащания, Тракия-М.

Стоименов, М. и В. Тодорова (2018). Финанси на международната търговия, Тракия-М.

Venedikian H., Warfield G. (1996). Global Trade Financing, IBI.

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Писмена работа/ казус