MBAM510 Управление на човешките ресурси

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с детайлното разработване на стратегия и концепция за управление на човешките ресурси, съобразено със спецификата на всяка една банка.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Елизабет Вачкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще познават цялостният процес на планиране, подбор, развитие и оценка на човешките ресурси.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по банков мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Шопов Д., "Управление на човешките ресурси", част 1, Тракия-М, 2003г.

2. Шопов Д., "Управление на човешките ресурси", част 2, Тракия-М, 2003г.

3. Вачкова е., "Човешкият капитал", Евро Инфо Център при Бълг. търг.-пром. Палата, 2002 г.

4. Armostrong M., "A handbook of HR management practice", МБИ, 2001г.

5. Becker B., Huselid M., Ulrich D., "The HR scorecard: linking people, strategy and performance", МБИ, 2001г.