MBAM508 Управрение на промените

Анотация:

Курсът "Управление на промените" има за цел да развие умения за успешна промяна в личностен и организационен аспект, понятие за процеса, както и изграждане на успешни стратегии за приобщаване към промяната.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Елизабет Вачкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат:

успешно да порилагат методите за аналзи на дейността;

да разпознават и контролират факторите съпътстващи промените;

да изграждат целесъобразни стратегии за въвеждане на промени.


Предварителни изисквания:
Студнтите да имат знания и/или умения в областта на мениджмънта и анализаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Алкалай Ю., "Управление на промените и фирмената култура", НБУ, 1995г.

2. Рибарска Е., "Управление на промените в публичния сектор", Юриспрес, 2004 г.

3. Грегъри Л., "Разходи и ценообразуване", Кабари, 2003г.