SCTM151 Проект: Системи за откриване и предотвратяване на прониквания

Анотация:

Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Димитрина Полимирова-Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: