SCTM148 Проект: Защита на критичната информационна инфраструктура

Анотация:

Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Зарко Здравков  д-р
 Иво Радулов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: