INFM344 Системи за откриване и предотвратяване на прониквания

Анотация:

Усвояване по общоприети международни стандарти на различни знания и офис-умения за компютърната сигурност в Интернет.

Коментират се формите за защита на информационните потоци.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Николай Стоянов  д-р
доц. Мая Божилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

- да използват отделни процедури за защита в операционните системи

Студентите ще могат:

- да прилагат наученото за оценка и анализ на компютърната сигурност.


Предварителни изисквания:
Компютърна грамотност и базови познания по операционни системи и техните приложения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

[01] Ларс Кландер, Защита от хакери, СофтПрес, София, 1999, ISBN 954-685-055-1.

[02] Lars Klander, Hacker Proof: The Ultimate Guide to Network Security,

Jamsa Press, 1999.

[03] Анонимус, Максимална защита, Книги 1&2, ИнфоДАР, София, 2001,

ISBN 954-761-070-8.

[04] Anonymous, Maximum security, Book 1&2, Sams Publishing, Indianapolis, 2001, 3rd Edition, ISBN 0-672-31871-7.

[05] Майк Шима, Брадли Джонсън, Анти-Хакер, СофтПрес ООД, 2005,

ISBN 954-685-324-0.

[06] Mike Shema, Bradley Johnson, Anti-Hacker Tool Kit, McGraw-Hill Companies, 2004.

[07] Paul Wolfe, Charlie Scott & Mike Erwin, Anti-Spam Tool Kit,

McGraw-Hill Companies, 2004.

[08] Пол Улфе, Чарли Скот, Майк Ъруин, Анти-Спам, СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685-328-3.

[09] Швета Базин, Основи на Мрежовата Сигурност, Дуо Дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396-21-1.

[10] Shweta Bhasin, Web Security Basics, Premier Press, 2004.

[11] Ашок Апу, Администриране и Защита на Apache Server, Дуо Дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396-19-Х.

[12] Ashok Appu, Administering and Securing the Apache Server, Premier Press, 2004.

[13] Харприт Гангули, JAVA Сигурност, Дуо Дизайн ООД, 2004,

ISBN 954-8396-24-6.

[14] Harpreet Sethi, Java ™ Security, Premier Press, 2005, (английско издание).

[15] Рупендра Джийт Санду, Оцеляване при Бедствия и Аварии,

Дуо Дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396-20-3.

[16] Roopendra Jeet Sandhu, Disaster Recovery Planning, Premier Press, 2004.

[17] Сурби Малхотра, Microsoft .NET Framework Сигурност, Дуо Дизайн ООД, 2005, ISBN 954-8396-25-4.

[18] Surbhi Malhotra, Microsoft .NET Framework Security, Premier Press, 2005.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

1) Тест 1 - 25% (7-мо занятие)

2) Тест 2 - 25% (14-то занятие)

3) Курсова работа - 50% (15-то занятие)

или

Оценяване от изпит:

1) Тест - 50%.

2) Курсова работа - 50%.