ALHM015 Проект "Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство"

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Иван Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: