ALHM219 Проект на обект от луксозното хотелиерство

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: