ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски)

Анотация:

Обогатяване на професионалната терминология в областите на хотелиерството и ресторантьорството

Достигане елементарно ниво на общуване на професионална тематика

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Георги Рашев  
преп. Даниела Димитрова  
преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•основна терминология в областите на хотелиерството и ресторантьорството, на френски език

2) могат:

•да общуват елементарно с колеги ,клиенти и работодатели в процеса на хотелиерското и ресторантьорско обслужване,на френски език
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По френски език-ниво А1

• Хотелиерство-теория и практика

Ресторантьорство-теория и практика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• CORBEAU Sophie-“Hotelletie-restauration.com”-CLE International,Paris 2006…………………………………………………………………………………..

• GREGOIRE Maya,TIEVNASE Odile-“Grammaire progressive du francais -CLE International,Paris/Colibri,Sofia-2001

• PENNFORNIS Jean-Luc-“Francais.com”-CLE International,Paris/CGI-2009

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%