BCRM008 Проект:„Чужд език чрез автентични текстове”,

Анотация:

Курсът подпомага студентите в работата им с текстове на чужд език, като развива чуждаезиковите им знания и умения

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават:

-речници и други справочници, които помагат за разбиране на текст

-структурата на различни жанрове, която помага за разбиране на текстовете

-имат разширен речник

Студентите имат умения:

-да се справят с непознати текстове на бизнес тематика

-да пренебрегнат непозната лексика, за да достигнат до разбиране на цялостния текст
Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на чужд език Б2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Речници и друга помощна литература при работа с автентични текстове
  2. Електронни ресурси за дефиниране, превод, кратко обобщаване
  3. Системи за контрол на качеството при превод

Литература по темите:

бизнес издания на английски език - Newsweek, Economist, Bloomberg, Euractive

Linguee

DeepL

Matecat