MBAM291D Управление на онлайн маркетинга

Анотация:

Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
 Георги Малчев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: