GEOM261D Практика: Екскурзоводство и туристическа анимация

Анотация:

Целта на практическите занятия е студентите да проведат теренни изследвания и проучвания на даден обект или район за целите на алтернативния туризъм. Посещаваните обекти или райони са в зависимост от актуалността на мястото, потенциалните възможности за развитие на алтернативен туризъм, проблеми, произтекли от развитието на туризъм и т.н.

По време на практиката студентите вземат активно участие в нея: разработват и изнасят екскурзоводски бедеси за посетените обекти и дестинации (понякога и на чужд език). Други анимират и разработват продукти.

По време на практиката или след нейното приключване се организира семинар, на който студентите представят своите разработки и предложения на базата на посетените и проучени места.

Курсът дава практическа насоченост на усвоения теоретичен материал от курс «Ексурзоводство и туристическа анимация».

Частично повечето от практическите и извънаудиторните занятия или осигуряването на необходима техника се финансират чрез проекти от Фонд «Учебни програми» към МФ и ЦДЕО

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- умения за провеждане на изследвания на терен;

- подготовка на екскурзоводски беседи;

- умения за водене на екскурзоводски беседи;

- умения за анимиране на туристически продукти.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

В Мудъл - актуализира се според възложената тема

Средства за оценяване:

участие и покриване на изискванията на съответните практически занятия