GEOM317D Екстремен туризъм

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със същността и спецификите на екстремния туризъм. Изучават се ресурсите и предпоставките за реализиране на тези туристически практики. Разглеждат се примери за екстремен туризъм.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
 Валери Пелтеков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и спецификите на екстремния туризъм, ресурсите и предпоставките за реализиране на екстремен туризъм

2) могат:

• да използват получените знания за реализиране на продукти за екстремен туризъм


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведеждаща лекция
  2. Спортен и приключенски туризъм – същност и видове
  3. Същност и специфики на екстремния туризъм
  4. Ресурси и предпоставки за реализиране на екстремен туризъм
  5. Екстремни водни спортове
  6. Екстремни въздушни спортове
  7. Екстремни спортове на сушата
  8. Други видове екстремен туризъм – „черен туризъм” туризъм в Космоса, туризъм в района на Чернобил и т.н.
  9. Практическо занятие - изготвяне на предложения за туристически продукти
  10. Презентации и дискусии по курсовата работа

Литература по темите:

Записки на лекторите в Мудъл

Средства за оценяване:

Курсова работа, презентация