GEOM273D Практика: Екстремен и спелеотуризъм

Анотация:

Целта на практическите занятия е студентите да проведат изследвания и проучвания на даден обект или район за целите на екстремния и спелеотуризма. Посещаваните обекти или райони са в зависимост от актуалността на мястото, потенциалните възможности за развитие на екстремен и спелеотуризъм, проблеми, произтекли от развитието на туризъм и т.н.

По време на практиката студентите вземат активно участие в нея и след това успешно разработват самостоятелни работи, свързани с посетения обект или район.

По време на практиката или след нейното приключване се организира семинар, на който студентите представят своите разработки и предложения на базата на посетените и проучени места.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- натрупване на нови данни и знания за посещавания обекти/район;

2) могат:

- да интерпретират природните ресурси, обект на теренно изследване, за целите на екстремния и спелеотуризма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: основни познания за екзотичния, гемоложки и спелеотуризъм.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Консултации по практиката
  2. Практика
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100 %