GEOM186D Семинар: Обекти за алтернативен туризъм

Анотация:

Семинарът се организира с цел участието на студентите с техни разработки, проекти, предложения и др. в него.

Семинарът може да бъде организиран с цел обсъждане на конкретен проблем или предложение от страна на студентите.

Студентите получават оценка след като са взели участие в семинара чрез разработване на самостоятелна работа - под формата на доклад, реферат, проект или др. по съответната предварително обявена тема.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания в областта на възложената тема (съответния обект) и умения за презентиране.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване по зададената тема
  2. Подготовка на резултатите от проучването
  3. Представяне и дискусия на резултатите

Литература по темите:

Според темата се задава литература в Мудъл

Средства за оценяване:

Писмена работа, устно представяне