GEOM185D Проект: Международен туризъм

Анотация:

Курсът има практическа насоченост. По време на тези занятия студентите ще извършат изследване на тема, резултатите на която ще я обобщят под формата на курсова работа. Тези умения са необходими за работата им по проекти, теренни изследвания и др. в областта на международния туризъм.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще са усвоили стъпките за разработването на проекти в областта на международния туризъм.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Необходимо е студентите да имат знания в областта на туризма.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработване на идея;
  2. Консултация;
  3. Разработване на структура;
  4. Консултация;
  5. Разработване на проект;
  6. Защита на проект.

Литература по темите:

Няма