Бизнес администрация ДО

Програмна схема

Бизнес администрация ДО

Управление на човешките ресурси

Всички специализации

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове