Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Програмна схема

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове