Извличане на знания и технологии за големи данни

Програмна схема

Извличане на знания и технологии за големи данни

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове