Мултимедия и компютърна анимация

Програмна схема

Мултимедия и компютърна анимация

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове