OOLE111 Английски език, A1

Анотация:

Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Ралица Митева  
преп. Мария Ганчева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: