ANEB003 Антропологията във филми

Анотация:

Антропология (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: