PRNB001 Медии и ПР практики

Анотация:

Курсът дава знания и практически умения в областта на ПР. Разглежда се историята и еволюцията на ПР професията, основните ПР инструменти при взаимодействие с медиите.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• За историята и същността на ПР

• За основните инструменти в ПР

2) могат:

• Да пишат прессъобщение

• Да правят анализ на медийната среда


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждаща лекция. Запознаване с тематични план.
 2. Прожекция и анализ на филма "Векът на Аз-з".
 3. В търсене на отговора "Какво е ПР"?
 4. Четирите модела за еволюция на ПР на Груниг и Хънт.
 5. Какво не е ПР? Разликите между ПР и реклама.
 6. Връзки с медиите.
 7. Новина - същност и характеристики.
 8. Писане на съобщение за медиите.
 9. Писане на съобщение за медиите. Упражнение.
 10. Писане на съобщение за медиите - обсъждане на предадените прессъобщения.
 11. ОСновни задачи на ПР практиците.
 12. Пресконференция - специфики при организирането.
 13. ПР практиците днес.
 14. Медиите и тяхното влияние днес.
 15. Обобщение на разглеждания материал през семестъра.

Литература по темите:

1.Сборници от Летните школи по Връзки с обществеността, София, НБУ

2. Бащата на манипулацията. Едуард Бернайс

3. Всичко, което трябва да знаете за Пъблик рилейшънс. Антъни Дейвис

4. 1984. Джордж Оруел

5. Рискове на публичността.Яко Лехтонен, 2006

Онлайн източници:

Онлайн източници:

1. https://www.capital.bg/

2. https://toest.bg/

3. https://www.ploshtadslaveikov.com/

4. https://www.dnevnik.bg/

5. https://www.bbc.com/news

6. https://www.nytimes.com/

7. https://aej-bulgaria.org/

8. https://www.ipra.org/